محصول_بنر

رویدادهای شرکتی

رویدادهای شرکتی (4)

برجستگی های برادری جشنواره بهار 2020

رویدادهای شرکتی (2)

2020 جلسه همه دست ها

رویدادهای شرکتی (5)

افتتاحیه شعبه Jixin Mozambique Beira

رویدادهای شرکتی (1)

کنفرانس کاری سالانه 2018

رویدادهای شرکتی (6)

برترین های مراسم سال نو 2018

رویدادهای شرکتی (7)

مراسم تحویل شرکت و شعبه غنا در 21 فوریه 2018

رویدادهای شرکتی (8)

بازدید مشتری از شعبه سودان در 4 سپتامبر 2018

رویدادهای شرکتی (9)

شرکت فروش خودرو Shaanxi Jixin در 20 مارس 2018 افتتاح شد

رویدادهای شرکتی (10)

رهبران برای بازرسی و تبادل کار از گروه بازدید می کنند