محصول_بنر

افتخار سازمانی

Enterprise Honor (1)

برنده جایزه همکاری استراتژیک 2019 کامیون سنگین خودروی شانشی

Enterprise Honor (2)

برنده جایزه همکاری استراتژیک 2018 کامیون سنگین خودروی شانشی

Enterprise Honor (4)

برنده جایزه سالانه "همکاری استراتژیک" کامیون سنگین Shaanxi Automobile 2017

Enterprise Honor (5)

برنده جایزه کامیون سنگین Shaanxi Automobile 2017 "ده ارائه دهنده خدمات برتر".

Enterprise Honor (6)

برنده جایزه ویژه Weichai Truck Power 2017 شد